I feel another glass of champagne coming on

I feel another glass of champagne coming on

onsdag 24 april 2013

Feminina Bilder - Litet Spam

Den här bilden tror jag kommer från en MAC-reklam. Rosa!

Inga kommentarer: