I feel another glass of champagne coming on

I feel another glass of champagne coming on

onsdag 24 april 2013

We must question the story logic of having an all-knowing and all-powerful God, who creates faulty humans and then blames them for his own mistakes.

-
Gene Roddenberry

Översatt så farmor också förstår: Vi måste ifrågasätta logiken i att ha en allvetande och allsmäktig Gud, som skapar bristfälliga människor och sedan klandrar dem för hans egna misstag.

Inga kommentarer: