I feel another glass of champagne coming on

I feel another glass of champagne coming on

fredag 13 mars 2015

  Jag drömde att Liam Neeson stötte på mig. Ja, tack, sa jag.

Inga kommentarer: